Enhetskvoteordningen i saltvannsfiskeloven

Ot.prp. nr. 75, innst. O. nr. 103, besl. O. nr. 120 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 14.05.1993 Innst. O. nr. 103 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1993