Torbjørn Garshol, Kristiansund, sender klage datert 29. april 1993 over tilråding og ansettelse av jordskiftedommer i Molde

Innst. S. nr. 221 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 10.06.1993 Innst. S. nr. 221 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1993