Forslag fra stortingsrepresentantene Kaci Kullmann Five, Thea Knutzen, Annelise Høegh og Wenche Frogn Sellæg om lov om endring i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. ( Ventelistegaranti)

Dokument nr. 8:35 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Annelise Høegh, Kaci Kullmann Five, Thea Knutzen, Wenche Frogn Sellæg (utsatt)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      IKKE-BEH