Representantforslag om å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift

Dokument 8:59 S (2010-2011) (Forslaget er trukket)

Status: Stortinget har mottatt et representantforslag.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Ulf Leirstein Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet