Samtykke til ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria

Prop. 54 S (2010-2011), Innst. 258 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 22.03.2011 Innst. 258 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria av 22. november 2009

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2011