Innberetning om endringer i de faste komiteers sammensetning

S. nr. 178 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet