Valg av medlemmer med varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomite

Innst. S. nr. 233 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.06.1993 Innst. S. nr. 233 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1993