Endringer på statsbudsjettet for 1991 under Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 12, innst. S. nr. 10 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 24.10.1991 Innst. S. nr. 10 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 29.10.1991