Forslag fra Kåre Willoch til endring av Grunnlovens §§ 54, 68, 71, 78 og 112 (Adgang for Kongen til å utskrive nyvalg og Regjeringens anledning til å nekte sanksjon på lovvedtak)

Dokument nr. 12:6 for 1987-88, innst. S. nr. 131 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.04.1992 Innst. S. nr. 131 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.04.1992