Forslag fra Johan Buttedahl, Carl I. Hagen, Theo Koritzinsky opg Harald Synnes til endring av Grunnlovens §§ 58 og 59 ( Valgordningen)

Dokument nr. 12:8 for 1987-88, innst. S. nr. 132 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.04.1992 Innst. S. nr. 132 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.04.1992