Redegjørelse av fiskeri- og kystministeren om status og utsikter for norsk havbruksnæring

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status