Suppleringsvalg til Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA

Innst. S. nr. 72 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.12.1991 Innst. S. nr. 72 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1991