Investeringar i Forsvaret

Prop. 110 S (2010-2011), Innst. 441 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2011 Innst. 441 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens forslag til investeringer i Forsvaret. Stortinget vedtok enstemmig at regjeringen kan starte opp 2 nye byggeprosjekter med en samlet kostnadsramme på 415 mill kroner. Stortinget vedtok videre enstemmig at regjeringen kan starte fremskaffing av 4 F-35 treningsfly for levering i 2016 til en kostnadsramme lik 4,8 mrd. kroner - medregnet en avsetting for usikkerhet, samt videreutvikle Joint Strike Missile (JSM) (trinn 2) ved Kongsberg Defence System for bruk av F-35 - innenfor en kostnadsramme på 1029 mill. kroner. Stortinget vedtok også enstemmig at regjeringen kan endre tidligere vedtatt kostnadsramme for "Logistikkprosjektet i LOS-programmet i Forsvaret innenfor en ny totalramme på 786 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011