Endringer i statsbudsjettet for 2011(takstoppgjørene for leger, psykologer og fysioterapeuter)

Prop. 129 S (2010-2011), Innst. 421 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2011 Innst. 421 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke at Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet t får fullmakt til å gjere endringar i løyvingane til kommunane og trygderefusjonane for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi frå 1. juli 2011 på grunnlag av eventuelle avtalar med Den norske legeforening, Norsk Psykologforening og Norsk Fysioterapeutforbund.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2011