Forslag fra stortingsrepresentantene Thea Knutzen, Siri Frost Sterri og Wenche Frogn Sellæg om opprettelse av en klinikk for ryggoperasjoner i Sør-Trøndelag fylke

Dokument nr. 8:23, innst. S. nr. 159 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Siri Frost Sterri, Thea Knutzen, Wenche Frogn Sellæg Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.05.1992 Innst. S. nr. 159 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 25.05.1992