Fornyelser av Statkrafts industrikontrakter og vilkårene i kontraktene om foregrepne hjemfall m.v. ( Kraftpriser)

St.prp. nr. 104 for 1990-91, innst. S. nr. 30 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 05.11.1991 Innst. S. nr. 30 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 08.11.1991