Oljedirektoratets årsberetning 1989 og 1990

St.meld. nr. 47, kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 8, for 1990-91, innst. S. nr. 20 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 29.10.1991 Innst. S. nr. 20 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 03.12.1991