Oljedirektoratets årsberetning 1989 og 1990 og sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten

St.meld. nr. 47, kapittel 4, for 1990-91, innst. S. nr. 42 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 28.11.1991 Innst. S. nr. 42 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 03.12.1991