Samtykke til ratifikasjon av Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa ( CFE-avtalen) med protokoller og vedlegg

St.prp. nr. 15, innst. S. nr. 32 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 18.11.1991 Innst. S. nr. 32 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1991