Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 7 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 25.10.1991 Innst. S. nr. 7 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 29.10.1991