Norges deltakelse i De forente nasjoners (FN)s 45. ordinære generalforsamling

St.meld. nr. 48 for 1990-91, innst. S. nr. 68 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1991 Innst. S. nr. 68 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1991