Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om en plan for å sikre et pasientstyrt helsevesen

Dokument nr. 8:54 for 1990-91, innst. S. nr. 12 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.10.1991 Innst. S. nr. 12 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 08.11.1991