Oversendelsesforslag vedrørende forslag om at terskelverdiene for revisjonsplikt skal beregnes på konsolidert basis

Hvor er saken nå?

  1. 1 Debatt og vedtak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet