Bevilgning til politioperativt utstyr og opprettelse av ny inntektspost

St.prp. nr. 5, innst. S. nr. 19 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1991 Innst. S. nr. 19 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.11.1991