Utskifting av pendlerboliger

Innst. 308 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.04.2011 Innst. 308 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 28.04.2011