Utenriksdepartementet sender forelegg av overenskomster inngått med fremmede stater og internasjonale organisasjoner i 1990

Innst. S. nr. 90 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 29.01.1992 Innst. S. nr. 90 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1992

   Behandlet i Stortinget: 13.02.1992