Statsgaranti for forsikringsverdien av en norsk kunstutstilling i utlandet

St.prp. nr. 9, innst. S. nr. 5 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.10.1991 Innst. S. nr. 5 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 24.10.1991