Omorganisering av arbeidsmarkedsetatens andrelinjetjeneste

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1, Budsjett-innst. S. nr. 5 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 20.11.1991 Budsjett-innst. S. nr. 5 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1991