Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. 340 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 19.05.2011 Innst. 340 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig valgt Eldbjørg Løwer til leder i EOS-utvalget for tidsrommet 1.7.2011-30.6.2014 og Hans J. Røssjorde til nytt medlem for perioden 1.12.2011-30.6.2016. Nestleder Svein Grønnern er enstemmig gjenvalgt for perioden 1.7.2011-30.6.2016. Det samme er medlemmene Trygve Harvold og Gunhild Øyangen. Knut Hanselmann fortsetter som medlem i utvalget til Røssjorde tiltrer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2011