Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. 340 S (2010-2011)

Vedtak 556

Som medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet 1. juli 2011–30. juni 2014 velges Eldbjørg Løwer.

Som medlemmer av utvalget for tidsrommet 1. juli 2011–30. juni 2016 velges Svein Grønnern, Trygve Harvold og Gunhild Øyangen. Som medlem av utvalget for tidsrommet 1. juli 2011–30. november 2011 velges Knut Hanselmann. Hans J. Røsjorde velges som medlem av utvalget for tidsrommet 1. desember 2011–30. juni 2016.

Vedtak 557

Som leder av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet 1. juli 2011–30. juni 2014 velges Eldbjørg Løwer. Svein Grønnern velges som nestleder.