Enkelte endringer i statsbudsjettet for 1991 under Utenriksdepartementet

St.prp. nr. 24, innst. S. nr. 67 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1991 Innst. S. nr. 67 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1991