Endringer på statsbudsjettet for 1991

St.prp. nr. 25, unntatt kap. 1543, innst. S. nr. 48 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1991 Innst. S. nr. 48 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1991