Endringer på statsbudsjettet for 1991

St.prp. nr. 25, kap. 1543, innst. S. nr. 43 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 28.11.1991 Innst. S. nr. 43 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1991