Oversendelsesforslag vedrørende forslag om en endring av § 3 i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet