Representantforslag om en helhetlig anbudsstrategi som skal styrke forbrukerinteressene ved å innføre en uavhengig konkurransenemnd

Dokument 8:151 S (2010-2011), Innst. 110 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Harald T. Nesvik, Svein Flåtten Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H), (FrP) og (V) Innstilling avgitt 07.12.2011 Innst. 110 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Harald T. Nesvik og Abid Q. Raja om en helhetlig anbudsstrategi som bl a skal oppnå mer innovasjon og leverandørutvikling og styrke forbrukerinteressene ved å innføre en uavhengig konkurransenemnd. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2011