Forslag m.v. oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 1. halvår 1991

Dokument nr. 3 A, innst. S. nr. 56 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 04.12.1991 Innst. S. nr. 56 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1991