Svar på forslag m.v. oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 2. halvår 1991

Dokument nr. 3 B, innst. S. nr. 153 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 06.05.1992 Innst. S. nr. 153 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1992