Oversendelsesforslag om å be regjeringen igangsette arbeid med en forskrift som presiserer innhold i kommunalt psykisk helsearbeid.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet