Endringer på statsbudsjettet for 1991 under Kommunaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 27, innst. S. nr. 53 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 04.12.1991 Innst. S. nr. 53 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1991