Representantforslag om å styrke oljevernberedskapen

Dokument 8:166 S (2010-2011), Innst. 45 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Oskar J. Grimstad, Per Arne Olsen, Ulf Leirstein Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.11.2011 Innst. 45 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra FrP har Stortinget drøftet hvordan oljevernberedskapen kan styrkes langs kysten med bakgrunn i erfaringer fra grunnstøttingene av skipene "Godafoss" og "Full City". Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen med stemmene fra AP, SV og Sp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2011