Innberetning om endringer i de faste komiteers sammensetning

S. nr. 41 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet