Protokoll om beredskap, aksjon og samarbeid ved forurensingsuhell med farlige og skadelige stoffer,

Prop. 133 S (2010-2011), Innst. 20 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.10.2011 Innst. 20 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til forslag fra regjeringen om å tiltre protokoll av 15. mars 2000, til konvensjon av 30. november 1990, om beredskap, aksjon og samarbeid ved forurensingsuhell med farlige og skadelige stoffer. Konvensjonen stiller krav til de kontraherende staters oljevernberedskap til havs. Norge deltok aktivt i forhandlingene om protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2011

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2011