Skattelempninger i forbindelse med salderingsproposisjonen for 1992

Ot.prp. nr. 25, innst. O. nr. 35, besl. O. nr. 41-44 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.12.1991 Innst. O. nr. 35 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 16.01.1992

   Behandlet i Lagtinget: 23.01.1992