Statens samlede engasjement i petroleumsvirksomheten i 1992

St.meld. nr. 21, innst. S. nr. 104 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 25.02.1992 Innst. S. nr. 104 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 28.02.1992