Bekjempelse av kriminalitet

St.meld. nr. 23, innst. S. nr. 192 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1992 Innst. S. nr. 192 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1992