Endringar i lov om folkebibliotek

Prop. 6 L (2011-2012), Innst. 102 L (2011-2012), Lovvedtak 32 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2011 Innst. 102 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endring i lov om folkebibliotek. Endringen gjelder ivaretakelse av statlige bibliotekoppgaver. Oppgaver som tidligere har blitt ivaretatt av ABM-utvikling skal etter lovendringen ivaretas av departementet eller den departementet bestemmer. Lovendringen ble vedtatt enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2011