Organisering av Statens bygge- og eiendomsdirektorat og budsjettmessige konsekvenser ved innføring av husleie for statlige eiendommer

St.prp. nr. 71, innst. S. nr. 150 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.05.1992 Innst. S. nr. 150 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1992