Endringar på statsbudsjettet for 1992 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 103, innst. S. nr. 225 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1992 Innst. S. nr. 225 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1992