Justeringer i retningslinjene for salg av kraft fra kraftintensiv industri

St.prp. nr. 122, innst. S. nr. 241 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 15.09.1992 Innst. S. nr. 241 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.09.1992

   Behandlet i Stortinget: 30.09.1992