Endring i statsbudsjettet for 2011 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 30 S (2011-2012), kap. 1590, Innst. 95 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2011 Innst. 95 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bevilgningsendringer for 2011 under kap.1590 Kirkelig administrasjon. Endringene er knyttet til tilretteleggingen av demokratireformen og trosopplæringsreformen, samt til flytting av sekretariatet til Samisk kirkeråd fra Oslo til Tromsø.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2011